CONTACT US

Name

Chen Jinliang (Mr.)

 

 

Position: Deputy Director
Tel: +86-571-85780236
Fax: +86-571-85780250
Mail: Chenjl@htc.cn

Name

Zhang Lei

 

 

Possion: Regional Director
Tel: +86-571-85780452
Mail: zhangl@htc.net.cn

Get In Touch

Contact Us

No. 1188 Dongxin Road, Hangzhou China

+86-571-85780114

Sales@htc.cn

Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd.

+86-571-85780250

www.htc.cn